Article of: omer

מהו בור ספיגה

בור ספיגה הוא בור ששייך למערכת ניקוז, מטרתו היא למנוע הצפה של שטחים כתוצאה מגשמים מרובים. כלומר בור ניקוז. גשמי

Read More »